Deelname aan werkgroepen MER

Middels deelname aan werkgroepen van de commissie m.e.r. (Milieu Effect Rapportage) adviseren wij als onafhankelijke partij bij diverse mer-procedures.   
Lees meer »

Ondersteuning en begeleiding procesuittreding Recreatieschap Geestmerambacht

Ondersteuning en begeleiding procesuittreding Recreatieschap Geestmerambacht

  
Lees meer »

Visie op de glastuinbouw, de Tuin van Deltapoort

Het Deltapoortgebied kent veel verspreid liggende glastuinbouw. Mentink procesmanagement is aangesteld om in een plan van aanpak te beschrijven wat en hoe men kan komen tot een visie op glastuinbouw. Inzet hierbij is om een uitvoerbare visie op te stellen die tot doel heeft de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.   
Lees meer »

Sanering verspreid glas Deltapoort


De glastuinbouw in het Deltapoortgebied is in de provinciale structuurvisie van Zuid-Holland als verspreid liggend glas aangemerkt.

In de structuurvisie heeft de provincie gebieden benoemd waar de glastuinbouw op den duur moet worden gesaneerd waardoor de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd.
  
Lees meer »

Bevordering van de grondmobiliteit in het Groene Hart

Verkennend onderzoek naar de problematiek, de oplossingsrichtingen en verdere aanpak van de grondmobiliteit in het Groene Hart.     
Lees meer »
Pagina 1 van 6Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  Volgende   Laatste