Vervulling rol van warmtemakelaar gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de ambitie om een aantal kansrijke projecten te initieren op het gebied van warmtetransitie in de glastuinbouw gekoppeld aan de stedelijke omgeving. Hiervoor moeten twee haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd (duijvestijn-Tuindershof en Noukoop-Heron).   
Lees meer »

Warmtelevering Tuindershof

De gemeenteraad besloot in 2008 om een warmte-tenzij beleid te voeren voor de grote nieuwe bedrijventerreinen en woningbouwprojecten. Het college heeft een voorkeur om warmte vanuit de glastuinbouw te benutten.   
Lees meer »

Warmtetransitie glastuinbouw

De vraag was gericht om in stedelijke nieuwbouprojecten (woningbouw en bedrijventerreinen) gebruik te maken van levering van duurzame warmte uit de glastuinbouw. Dit vanuit de gedacht dat je lokale kansen moet benutten.   
Lees meer »

Procescoördinatie Glastuinbouw Zuidplaspolder

Op landelijk niveau wordt ingezet op de ontwikkeling van 10 nieuwe locaties voor glastuinbouw. Eén ervan is gelegen in de stedendriehoek Rotterdam, Zoetermeer, Gouda, beter bekend als de Zuidplaspolder. De ruimtelijke planvorming voor dit gebied is zeer complex en vindt vanuit verschillende invalshoeken plaats (volkshuisvesting, landbouw, natuur, recreatie).   
Lees meer »

Warmtelevering Triangel

De Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder spande zich in voor een spoedige en hoogwaardige realisatie van 280 ha nieuwe glastuinbouw in de Zuidplaspolder. Hiervoor werd contact gelegd met de bestaande tuinbouwondernemingen in het blijvende glastuinbouwgebied tussen Zevenhuizen, Waddinxveen en Moerkapelle.   
Lees meer »
Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste