Aanpak Schiphol Uitvoeringsregeling

Aanpak Schiphol Uitvoeringsregeling

  
Lees meer »

Coördinatie Pact van Duivenvoorde

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg hebben een Pact gesloten ten einde de uitvoering van beleid gericht op het openhouden van het landschap en het verder ontwikkelen van natuur en landschap in het buitengebied van de drie gemeenten gezamenlijk meer kracht te kunnen bijzetten.   
Lees meer »

Versterking secretariaat Faunabeheer Eenheid Noord-Holland

Mentink procesmanagement heeft nader onderzoek gedaan naar het functioneren van de faunabeleidsuitvoering bij de diverse betrokken partijen.   
Lees meer »

Bevordering van de grondmobiliteit in het Groene Hart

Verkennend onderzoek naar de problematiek, de oplossingsrichtingen en verdere aanpak van de grondmobiliteit in het Groene Hart.     
Lees meer »

Evaluatie Faunabeleid Noord-Holland

De verschillende partners binnen de Faunabeheer Eenheid vinden het tijd voor een evaluatie, vanwege het feit dat provinciale subsidieverlening, goedkeuring van het Faunabeheerplan, ontheffingen e.d. al jaren moeizaam tot stand komen. Daardoor verloopt de uitvoering van het provinciaal faunabeleid en beheer in Noord-Holland niet doelmatig.   
Lees meer »