X
20mrt

Energietransitie Deurne

20 mrt, 2020 | Duurzaamheid | Return|

In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Deurne gevraagd om de procesbegeleiding op ons te nemen van het opstellen van lokale afwegingskaders voor het opwekken van duurzame energie en een lokale energiemix voor de opwek van duurzame energie binnen de kaders van de RES, welke Deurne op termijn kan omzetten in lokaal en breed gedragen beleid.

 

Het product van deze opdracht vormt een lokaal afwegingskader voor grondgebonden energieopwekking. De exacte invulling van het product komt voort uit de RES en documenten die wij eerder hebben opgesteld voor de gemeente, zoals de energierapportage en de scenariostudie Deurne. Het beoogde resultaat van het project is dat er bij afronding van deze opdracht een afwegingskader met bijbehorende concept energiemix voor grondgebonden energieopwekking ligt. Dit kader kijkt niet alleen naar de landschappelijke aspecten, maar ook de economisch-organisatorische aspecten en de participatieve mogelijkheden en de borging hiervan.

Om dit te bereiken zullen wij algemene ondersteuning bieden bij de formulering van het beleid inzake de energietransitie. Het bestaande beleid en energiestukken zullen wij uitwerken in een lokaal afwegingskader voor duurzame energieopwekking in Deurne. Ook zullen wij de afwegingskaders verwerken van de RES in de lokale afwegingskaders voor duurzame energieopwekking in Deurne. Daarnaast doen wij onderzoek naar financiële participatie en zullen wij afstemmen met het ambtelijk apparaat. Doorlopend zullen wij de omgeving blijven betrekken en informeren. Uiteindelijk zullen wij het lokale afwegingskader voor duurzame energieopwekking in Deurne opstellen en een concept energiemix voor 2030 op basis van het afwegingskader.

 

Opdrachtgever: Gemeente Deurne

Jaar: januari 2020 – heden

Related

Not any article