X
De New Packaging Group wil investeren in een nieuwe kavel waar het nieuwe gebouwen zal bouwen. Daarnaast zal het bedrijf het bestaande gebouw gedeeltelijk renoveren. Het bedrijf realiseert haar doelstellingen op het gebied van het opwekken van duurzame energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen door het pand te voorzien van zonnepanelen en de nieuwe hal te bouwen. Ronald Berk stelt een maatwerkadvies op voor toekomstige investering in een zonne-installatie.
Read More
28 nov, 2023 | Duurzaamheid, Energietransitie |
Het bedrijf Lanzfeld wil investeren in het nieuwe bedrijfspand. De eerste paar stappen zijn het installeren van zonnepanelen en het bouwen van een nieuwe hal die zo energieneutraal mogelijk is. Op deze manier bereikt het bedrijf zijn doelstellingen op het gebied van duurzame energieproductie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ronald Berk stelt een maatwerkadvies op voor toekomstige investering in een zonne-installatie, zodat Lanzfeld weet waar de mogelijkheden liggen.
Read More
20 nov, 2023 | Duurzaamheid, Energietransitie |
Ondernemers uit bedrijventerrein Boezem willen dat hun manier van werken duurzamer wordt. Om dat mogelijk te maken kwamen zes gerenommeerde bedrijven samen om een ‘energieteam’ te vormen. Het energieteam heeft zichzelf in haar visie vijf doelen gesteld: Het verkleinen van de energievraag op de Boezem; De opwek en opslag van duurzame elektriciteit; Overstappen naar duurzame vormen van vervoer en transport; De Boezem via een collectief warmte & koude netwer...
Read More
Polder Networks B.V. wil bij Zeewolde op een terrein van 166 hectare een groot datacenter bouwen en gebruiken. De gemeente Zeewolde wil aangrenzend aan het datacenter nog 35 hectare beschikbaar maken voor andere bedrijven. Het nieuw in te richten bedrijventerrein (in totaal 201 hectare) wordt ‘Trekkersveld IV’ genoemd.De provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde verlenen vergunningen die nodig zijn voor de komst van het datacenter en het bedrijventerrein. Voordat ze hierover beslui...
Read More
12 jun, 2022 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Op 24 juni 2021 is het 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021' vastgesteld. Op basis van dit plan is het mogelijk, onder andere door de Ruimte-voor-ruimte regeling, om na de sloop van bestaande glastuinbouwbedrijf, één of meerdere compensatiewoningen te bouwen. Het uiteindelijke doel van de Ruimte-voor-ruimte regeling is om de kwaliteit van de buitengebieden te waarborgen en te verbeteren.In het najaar van 2021 is geconstateerd dat een aantal zaken niet in het best...
Read More
03 mei, 2022 | Natuur, Ruimtelijke ontwikkeling |
Voor de gemeente Rijswijk werkt Matthijs sinds maart 2020 als projectcoördinator aan WarmtelinQ. WarmtelinQ is de leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven de gebouwde omgeving en de glastuinbouw, het gebied tussen Rotterdam en Den Haag, gaat verwarmen. De Transportleiding zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 operationeel zijn. Matthijs houdt zich met de coördinatie van de volgende taken bezig: uitvoeringsovereenkomst (UVOK); vergunnin...
Read More
12 jan, 2021 | Duurzaamheid |
Voor de gemeente Lansingerland hebben wij opdracht gekregen om de gemeente te ondersteunen bij de werkzaamheden in het kader van de afronding van het opstellen van het beleidskader zonne-energie. Met dit beleidskader wil de gemeente op een heldere manier initiatieven kunnen beoordelen.
Read More
12 jan, 2021 | Duurzaamheid |
Op 18 december 2020 is het hernieuwde EnergieAkkoord Greenport West Holland ondertekend. Mentink procesmanagement heeft het EnergieAkkoord in samenwerking met de werkgroep opgesteld. Voor de periode 2017-2020 was een eerste energie akkoord opgesteld door meerdere partijen die betrokken waren bij de energietransitie in de glastuinbouw binnen Greenport West Holland. Met het EnergieAkkoord wilden de samenwerkende partijen ook de komende jaren de volgende stappen zetten. Het was onze taak een h...
Read More
01 sep, 2020 | Duurzaamheid |
De gemeente Rijswijk wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent niet alleen dat de gebouwde omgeving op een andere manier verwarmd moet worden, maar dat ook het verbruik van elektriciteit duurzaam opgewekt moet zijn. Matthijs Beke werkt als projectleider voor de energietransitie in Rijswijk. Een belangrijk onderdeel van de Energietransitie is de Warmtetransitie Visie. Deze visie gaat de richting en focus aanbrengen om de komende jaren werk te maken van dit onderdeel van de energietransitie. ...
Read More
20 mrt, 2020 | Duurzaamheid |
In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Deurne gevraagd om de procesbegeleiding op ons te nemen van het opstellen van lokale afwegingskaders voor het opwekken van duurzame energie en een lokale energiemix voor de opwek van duurzame energie binnen de kaders van de RES, welke Deurne op termijn kan omzetten in lokaal en breed gedragen beleid. Het product van deze opdracht vormt een lokaal afwegingskader voor grondgebonden energieopwekking. De exacte invulling van het pro...
Read More
20 mrt, 2020 | Duurzaamheid |
Pagina 1 van 5 EersteVorige [1]