X
11nov

Biomassa Lansingerland

11 nov, 2019 | Duurzaamheid | Return|

De gemeente Lansingerland heeft ons gevraagd om ondersteuning te bieden voor de procesmatige en inhoudelijke invulling van het beleidskader biomassa / houtstook ten behoeve van de Energietransitie in de gemeente Lansingerland. De gemeente wil voor deze opgave graag een beleidskader hebben om initiatieven te kunnen beoordelen. Deze beleidsnotities moeten participatief tot stand komen.

Daarvoor is Matthijs in gesprek gegaan met medewerkers van de gemeente en heeft hij stakeholdersbijeenkomsten gehouden. Tevens heeft hij wetenschappelijke rapporten over energieopwekking met biomassa geraadpleegd. Op basis daarvan heeft hij een conceptstuk beleidskader opgesteld, wat hij eerst intern en daarna met de stakeholders bespreken zal, waarna hij het zal verfijnen. Na verfijning bespreekt Matthijs het nogmaals met de stakeholders en zal hij uitleg geven over hoe is omgegaan met de laatste opmerkingen. Deze stap is essentieel om niemand het gevoel te geven dat hij niet gehoord is. Matthijs leidt het proces zorgvuldig en betrekt meerdere belangrijke stakeholders bij het onderwerp van het beleidskader. Bestuurlijke sensitiviteit is in een proces als deze uiterst belangrijk en een van de kernwaarden van Matthijs. Als de terugkoppeling heeft plaatsgevonden, vindt de besluitvormingsfase plaats. Hiervoor bereidt Matthijs college en raadsvoorstellen voor, inclusief voorbespreking met de wethouder en het bijwonen van de raadsvergadering.

Related

Not any article