X
01sep

EnergieAkkoord Greenport West Holland

01 sep, 2020 | Duurzaamheid | Return|

Op 18 december 2020 is het hernieuwde EnergieAkkoord Greenport West Holland ondertekend. Mentink procesmanagement heeft het EnergieAkkoord in samenwerking met de werkgroep opgesteld. Voor de periode 2017-2020 was een eerste energie akkoord opgesteld door meerdere partijen die betrokken waren bij de energietransitie in de glastuinbouw binnen Greenport West Holland. Met het EnergieAkkoord wilden de samenwerkende partijen ook de komende jaren de volgende stappen zetten. Het was onze taak een helder en toetsbaar verhaal op te stellen dat richting geeft en houvast biedt aan partijen om gezamenlijk stappen te zetten in de energietransitie binnen de glastuinbouw. Daarbij moesten de afspraken recht doen aan de gemaakte afspraken binnen het Klimaatakkoord en de uitwerkingen daarvan in het Tuinbouwakkoord. De gebiedsvisie voor de glastuinbouwgebieden vormt een belangrijke onderlegger om de ambities uiteindelijk te gaan verwezenlijken. Binnen deze context hebben de partijen binnen Greenport West Holland in het hernieuwde EnergieAkkoord 2021-2025 vastgelegd ook de komende jaren actief te gaan werken aan de energietransitie in de glastuinbouw, om te voldoen aan de eerder gemaakte afspraken en de eigen ambities. Daarbij gaat het er ook om het eigenaarschap goed te organiseren en te borgen en de verwachtingen wederzijds uit te spreken. 

https://greenportwestholland.nl/energieakkoord-greenport-werkt-aan-klimaatneutrale-glastuinbouw/

 

Related

Not any article