X
12jun

Milieueffectrapportage bedrijventerrein Trekkersveld IV gemeente Zeewolde

12 jun, 2022 | Ruimtelijke ontwikkeling | Return|

Polder Networks B.V. wil bij Zeewolde op een terrein van 166 hectare een groot datacenter bouwen en gebruiken. De gemeente Zeewolde wil aangrenzend aan het datacenter nog 35 hectare beschikbaar maken voor andere bedrijven. Het nieuw in te richten bedrijventerrein (in totaal 201 hectare) wordt ‘Trekkersveld IV’ genoemd.

De provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde verlenen vergunningen die nodig zijn voor de komst van het datacenter en het bedrijventerrein. Voordat ze hierover besluiten worden de mogelijke gevolgen voor de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport (MER). De gemeente heeft de Commissie om advies gevraagd over de kwaliteit van het rapport. In dit advies spreekt de Commissie zich uit over de juistheid en volledigheid ervan.

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen, één daarvan is Matthijs Beke. Deze werkgroep beoordeelt of het MER de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als er informatie ontbreekt of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is het geval als aanvullende informatie in haar ogen kan leiden tot andere afwegingen. Dan adviseert de Commissie de ontbrekende of gecorrigeerde informatie alsnog beschikbaar te stellen, voordat het besluit wordt genomen. Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de werkgroep het gebied bezocht waar milieugevolgen kunnen optreden.

 

Opdrachtgever: Gemeente Zeewolde
Looptijd: februari tot en met april 2021

Related

Not any article