X
Archive by category: Ruimtelijke ontwikkelingReturn
Polder Networks B.V. wil bij Zeewolde op een terrein van 166 hectare een groot datacenter bouwen en gebruiken. De gemeente Zeewolde wil aangrenzend aan het datacenter nog 35 hectare beschikbaar maken voor andere bedrijven. Het nieuw in te richten bedrijventerrein (in totaal 201 hectare) wordt ‘Trekkersveld IV’ genoemd.De provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde verlenen vergunningen die nodig zijn voor de komst van het datacenter en het bedrijventerrein. Voordat ze hierover beslui...
Read More
12 jun, 2022 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Op 24 juni 2021 is het 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021' vastgesteld. Op basis van dit plan is het mogelijk, onder andere door de Ruimte-voor-ruimte regeling, om na de sloop van bestaande glastuinbouwbedrijf, één of meerdere compensatiewoningen te bouwen. Het uiteindelijke doel van de Ruimte-voor-ruimte regeling is om de kwaliteit van de buitengebieden te waarborgen en te verbeteren.In het najaar van 2021 is geconstateerd dat een aantal zaken niet in het best...
Read More
03 mei, 2022 | Natuur, Ruimtelijke ontwikkeling |
Wij zijn door het Ondernemersfonds Buitengebied West gevraagd om breed gedragen bottom-up gebiedsproces te begeleiden voor het buitengebied Pijnacker-Nootdorp. Doel hiervan is om een duidelijker antwoord te krijgen op de vraag wat de ambities en visie zijn voor de ontwikkeling van het buitengebied vanuit het gebied zelf.Wij hebben gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij we gestart zijn met een 1e fase om na deze fase te bekijken hoe we verder gaan. Deze eerste fase is een verkennende fase wa...
Read More
27 nov, 2019 | Natuur, Ruimtelijke ontwikkeling |
In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd om de procesbegeleiding op ons genomen in dit traject. Het is onze taak om de coördinatie en begeleiding van het lopende traject en een aantal deelproducten op ons te nemen, zoals een aantal factsheets, een participatieplan, gebiedsvisies en het Energietransitieplan. De Energietransitie is een van de majeure opgaven in de ge-meente, maar staat zeer zeker niet los van een aantal andere grote (ruimtelijke) o...
Read More
Vanuit de gemeente Midden-Delfland was er vraag naar een onderzoek naar de mogelijkheden voor zonnevelden in de gemeente. De gemeente heeft Mentink Procesmanagement aangesteld om een onderzoek in te stellen naar mogelijkheden met het oog op de duurzaamheidsambities van de gemeente. Belangrijk daarbij was dat de zonnevelden geen inbreuk vormen op het mooie polderlandschap van Midden-Delfland. Mentink heeft na onderzoek een eindrapport geschreven met daarin een 'zonneveldladder', om s...
Read More
Veel onrust was er aan de kust in de gemeente Westland. Wel of geen strandhuizen en nog meer grote en kleine zaken. Veel, heel veel partijen met verschillende belangen zijn betrokken bij de kust. Om een antwoord op de vraag te geven hoe men moet omgaan met de toenemende vraag naar recreatieve ontwikkelingen, heeft de gemeente Mentink procesmanagement ingeschakeld. In een relatief kort participatief traject met alle stakeholders is stap voor stap gewerkt aan het komen tot een gedragen visie voor ...
Read More
Wij zijn ingezet om via een procesaanpak het Uitvoeringsprogramma op te stellen. De betrokkenheid bij het openhouden van de groene long, “het central parc” van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is enorm groot. Niet alleen vanuit de samenleving, maar ook de omliggende gemeenten erkennen het belang van het groen houden van deze long. Het uiteindelijke doel van het Uitvoeringsprogramma is het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in de regio Midden-Delfland. Met meer dan 8...
Read More
De ontwikkeling van PARK21 is een groots en complex transformatie-proces in het buitengebied van de Haarlemmermeer met een innoverende aanpak. Haarlemmer-meer, strategisch gelegen in de randstad, kent een grote ruimtelijke en economische dynamiek. Alle dorpen en wijken in de polder zijn fors uitgebreid, voorop de centrale kernen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Schiphol als logistiek knooppunt vormt de spil voor een concentratie van bedrijven. De Amsterdamse regio biedt een aantrekkelijk woonklimaat, ...
Read More
Vraag was om een advies uit te brengen naar het toekomstperspectief van het glas-tuinbouwgebied in Zijlhoek (Katwijk). Een opdracht met zowel een economische als een ruimtelijke component. In samenwerking met de tuinders in het gebied en een aantal andere gebiedspartijen is gekeken naar het toekomst perspectief van het gebied. In een gedragen aantal scenario’s is uiteindelijk een door de sector gedragen perspectief neergelegd.
Read More
03 sep, 2014 | Ruimtelijke ontwikkeling |
We waren al betrokken bij het maken van de plannen voor twee deelgebieden van de Groenblauwe Slinger en nu werden we ook betrokken om het procesmanagement van de uitvoering tijdelijk op te pakken. Dat is leuk, want je kan dan zien dat de praktijk zo nu en dan een stuk weerbarstiger is dan een stuk papier. Voor het deelgebied Ruyven-Zuidpolder zijn we ingeschakeld het bestemmingsplan, grondverwerving, uitvoeringsafspraken, financiën en planning op te pakken. Of wel de kanteling van planvormi...
Read More
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]