X
03sep

Samenwerken aan een open Midden-Delfland (2015)

Wij zijn ingezet om via een procesaanpak het Uitvoeringsprogramma op te stellen. De betrokkenheid bij het openhouden van de groene long, “het central parc” van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is enorm groot. Niet alleen vanuit de samenleving, maar ook de omliggende gemeenten erkennen het belang van het groen houden van deze long. Het uiteindelijke doel van het Uitvoeringsprogramma is het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in de regio Midden-Delfland. Met meer dan 80 gebiedspartijen hebben we in veel deelsessie en een “24 uur van Midden Delfland” het proces begeleid en het uitvoeringsplan opgesteld. Een mooi traject met resultaat. Meer dan 100 ideeën zijn aangereikt. Daarvan zijn er zo’n 60 in hoofdlijnen uitgewerkt. Deze zijn nu grotendeels in samenwerking met de gebiedspartijen opgepakt. Ieder vanuit zijn of haar rol. Mooi om te zien dat veel is te bereiken met lokale verbondenheid. Uniek? Of een opgave voor elk gebied?

Related

Not any article