X
03aug

Pluim voor Ruimte voor Ruimte (2006 - 2015)

Sinds 2000 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Regeling ruimte voor ruimte in Zuid-Holland. De zelf ontwikkelde individuele gebiedsgerichte proces-aanpak heeft geleid tot vele maatwerkafspraken tussen tuinders en gemeenten. In Pijnacker-Nootdorp hebben we in de diverse trajecten totaal voor circa 35 hectare verspreid glas afspraken gemaakt tussen de tuinders en de gemeente. En dat is nu te zien. De ruimtelijke kwaliteit van de gebieden is enorm opgeknapt. Voor zijn persoonlijke inspannningen heeft Matthijs Beke een “pluim” ontvangen van de toenmalige minister van VROM. Met veel tuinders hebben we nu, jaren later, nog goed contact.

Related

Not any article