X
Archive by category: NatuurReturn
Op 24 juni 2021 is het 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021' vastgesteld. Op basis van dit plan is het mogelijk, onder andere door de Ruimte-voor-ruimte regeling, om na de sloop van bestaande glastuinbouwbedrijf, één of meerdere compensatiewoningen te bouwen. Het uiteindelijke doel van de Ruimte-voor-ruimte regeling is om de kwaliteit van de buitengebieden te waarborgen en te verbeteren.In het najaar van 2021 is geconstateerd dat een aantal zaken niet in het best...
Read More
03 mei, 2022 | Natuur, Ruimtelijke ontwikkeling |
Wij zijn door het Ondernemersfonds Buitengebied West gevraagd om breed gedragen bottom-up gebiedsproces te begeleiden voor het buitengebied Pijnacker-Nootdorp. Doel hiervan is om een duidelijker antwoord te krijgen op de vraag wat de ambities en visie zijn voor de ontwikkeling van het buitengebied vanuit het gebied zelf.Wij hebben gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij we gestart zijn met een 1e fase om na deze fase te bekijken hoe we verder gaan. Deze eerste fase is een verkennende fase wa...
Read More
27 nov, 2019 | Natuur, Ruimtelijke ontwikkeling |
Staatsbosbeheer heeft Mentink-procesmanagement ingeschakeld om te adviseren hoe Staatsbosbeheer zich beter kan profileren. Dit met als doel het beheer en onder-houd van recreatieobjecten op zich te nemen. Immers, een groot aantal recreatiegebieden zal de komende jaren van “eigenaar” veranderen in het kader van de decentralisatie golf die bij provincies aan de gang is. Hierdoor zijn provincies op zoek naar nieuwe partijen die het beheer over willen nemen. We kunnen niet te veel zeggen...
Read More
Wij hebben onderzoek verricht naar de uitvoering van het faunabeleid bij de diverse betrokken partijen: Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, LTO, Federatie Particu-lier Grondbezit, Natuurmonumenten, Provincie, et cetera. Het onderzoek heeft geleid tot meerdere aanpassingen zowel op organisatorisch gebied als ook in het beleid. Als vervolg op het onderzoek hebben wij enkele jaren het secretariaat van FBE NH mogen voeren. In die rol hebben wij nader inhoud gegeven aan de implementatie van he...
Read More
31 aug, 2010 | Schiphol, Vogels | Natuur |
Sinds 2000 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Regeling ruimte voor ruimte in Zuid-Holland. De zelf ontwikkelde individuele gebiedsgerichte proces-aanpak heeft geleid tot vele maatwerkafspraken tussen tuinders en gemeenten. In Pijnacker-Nootdorp hebben we in de diverse trajecten totaal voor circa 35 hectare verspreid glas afspraken gemaakt tussen de tuinders en de gemeente. En dat is nu te zien. De ruimtelijke kwaliteit van de gebieden is enorm opgeknapt. Voor zijn persoo...
Read More
In opdracht van het Recreatieschap Hitlandbos (gemeenschappelijke regeling) hebben wij in 2009 een strategische toekomstvisie tot 2030 opgesteld voor het recreatiegebied Hitlandbos. Belangrijke pijler was het economisch in stand houden van het agrarisch middengebied van het Hitlandbos. Daarnaast is voorgesteld om het 40 jarige recreatiebos aan te passen aan de huidige behoefte van de gebruikers. Of wel herstructeren van een bos- recreatiegebied. Want ook de inzichten en het gebruik van dit soort...
Read More