X
03sep

Toekomstvisie recreatiegebied Hitland (2005 - 2009)

In opdracht van het Recreatieschap Hitlandbos (gemeenschappelijke regeling) hebben wij in 2009 een strategische toekomstvisie tot 2030 opgesteld voor het recreatiegebied Hitlandbos. Belangrijke pijler was het economisch in stand houden van het agrarisch middengebied van het Hitlandbos. Daarnaast is voorgesteld om het 40 jarige recreatiebos aan te passen aan de huidige behoefte van de gebruikers. Of wel herstructeren van een bos- recreatiegebied. Want ook de inzichten en het gebruik van dit soort gebieden verandert. In die zin zijn groengebieden niet veel anders dan woonwij-ken. Ook in woonwijken moet de openbare ruimte worden aangepast op nieuwe in-zichten. De toekomstvisie is het startpunt geweest om meer ontwikkelingsgericht te denken en te handelen. Ook zijn er organisatorische zaken aangepast.

Related

Not any article