X
03mei

Ruimte voor Ruimte Pijnacker-Nootdorp

Op 24 juni 2021 is het 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021' vastgesteld. Op basis van dit plan is het mogelijk, onder andere door de Ruimte-voor-ruimte regeling, om na de sloop van bestaande glastuinbouwbedrijf, één of meerdere compensatiewoningen te bouwen. Het uiteindelijke doel van de Ruimte-voor-ruimte regeling is om de kwaliteit van de buitengebieden te waarborgen en te verbeteren.

In het najaar van 2021 is geconstateerd dat een aantal zaken niet in het bestemmingsplan waren vastgelegd, waardoor de ruimtelijke kwaliteit mogelijk in het geding zou kunnen komen. In november heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen. Inmiddels zijn bijna alle kavels verkocht door de voormalige tuinders en hebben bijna alle kopers van de kavels een vooroverlegplan bij de gemeente ingediend.

Door het voorbereidingsbesluit konden de kopers niet direct doorpakken met hun plannen. Matthijs Beke heeft, in de rol van projectleider, ervoor gezorgd dat er zo snel mogelijk een ontwerp bestemmingsplan lag dat voldeed aan het borgen van de kwaliteitsdoelstellingen en tevens ook de belangen van de kopers zo goed mogelijk behartigd waren.

Dit crisesproject had veel voeten in de aarde, zowel de lokale als de regionale pers heeft veel aandacht besteed aan de situatie en is het ook een politiek beladen onderwerp geworden. Uiteindelijk is het ontwerpbestemmingsplan met moties en amendementen nipt vastgesteld. Op naar de volgende fase van dit project.

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Looptijd: januari 2022 tot heden

Related

Not any article