X
03sep

Rust aan de kust (2017 - 2018)

Veel onrust was er aan de kust in de gemeente Westland. Wel of geen strandhuizen en nog meer grote en kleine zaken. Veel, heel veel partijen met verschillende belangen zijn betrokken bij de kust. Om een antwoord op de vraag te geven hoe men moet omgaan met de toenemende vraag naar recreatieve ontwikkelingen, heeft de gemeente Mentink procesmanagement ingeschakeld. In een relatief kort participatief traject met alle stakeholders is stap voor stap gewerkt aan het komen tot een gedragen visie voor de kust. Ook de politiek, de raad, heeft in alle stappen mee kunnen praten over de visie. Tot teleurstelling van de vele gebiedspartijen heeft de raad in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen in 2018 besloten om de visie niet vast te stellen. De oude raad laat deze vaststelling over aan de nieuwe raad.

Related

Not any article