X
Archive by category: RecreatieReturn
Veel onrust was er aan de kust in de gemeente Westland. Wel of geen strandhuizen en nog meer grote en kleine zaken. Veel, heel veel partijen met verschillende belangen zijn betrokken bij de kust. Om een antwoord op de vraag te geven hoe men moet omgaan met de toenemende vraag naar recreatieve ontwikkelingen, heeft de gemeente Mentink procesmanagement ingeschakeld. In een relatief kort participatief traject met alle stakeholders is stap voor stap gewerkt aan het komen tot een gedragen visie voor ...
Read More
Mentink procesmanagement heeft in 2014 het Recreatieschap Geestmerambacht ondersteund bij het proces rondom de uittreding van de provincie Noord-Holland uit de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Geestmerambacht. Dit onderhandelingsdocument heeft er uiteindelijk toe geleid dat de provincie in goed overleg en op basis van goede (financiele) afspraken uit het recreatieschap is gestapt. Nu staat het recreatieschap op eigen benen en onder gezag van gemeenten.
Read More
03 sep, 2014 | Economisch | Recreatie |
Staatsbosbeheer heeft Mentink-procesmanagement ingeschakeld om te adviseren hoe Staatsbosbeheer zich beter kan profileren. Dit met als doel het beheer en onder-houd van recreatieobjecten op zich te nemen. Immers, een groot aantal recreatiegebieden zal de komende jaren van “eigenaar” veranderen in het kader van de decentralisatie golf die bij provincies aan de gang is. Hierdoor zijn provincies op zoek naar nieuwe partijen die het beheer over willen nemen. We kunnen niet te veel zeggen...
Read More