X
Archive by category: EnergietransitieReturn
De New Packaging Group wil investeren in een nieuwe kavel waar het nieuwe gebouwen zal bouwen. Daarnaast zal het bedrijf het bestaande gebouw gedeeltelijk renoveren. Het bedrijf realiseert haar doelstellingen op het gebied van het opwekken van duurzame energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen door het pand te voorzien van zonnepanelen en de nieuwe hal te bouwen. Ronald Berk stelt een maatwerkadvies op voor toekomstige investering in een zonne-installatie.
Read More
28 nov, 2023 | Duurzaamheid, Energietransitie |
Het bedrijf Lanzfeld wil investeren in het nieuwe bedrijfspand. De eerste paar stappen zijn het installeren van zonnepanelen en het bouwen van een nieuwe hal die zo energieneutraal mogelijk is. Op deze manier bereikt het bedrijf zijn doelstellingen op het gebied van duurzame energieproductie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ronald Berk stelt een maatwerkadvies op voor toekomstige investering in een zonne-installatie, zodat Lanzfeld weet waar de mogelijkheden liggen.
Read More
20 nov, 2023 | Duurzaamheid, Energietransitie |
Ondernemers uit bedrijventerrein Boezem willen dat hun manier van werken duurzamer wordt. Om dat mogelijk te maken kwamen zes gerenommeerde bedrijven samen om een ‘energieteam’ te vormen. Het energieteam heeft zichzelf in haar visie vijf doelen gesteld: Het verkleinen van de energievraag op de Boezem; De opwek en opslag van duurzame elektriciteit; Overstappen naar duurzame vormen van vervoer en transport; De Boezem via een collectief warmte & koude netwer...
Read More
In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd om de procesbegeleiding op ons genomen in dit traject. Het is onze taak om de coördinatie en begeleiding van het lopende traject en een aantal deelproducten op ons te nemen, zoals een aantal factsheets, een participatieplan, gebiedsvisies en het Energietransitieplan. De Energietransitie is een van de majeure opgaven in de ge-meente, maar staat zeer zeker niet los van een aantal andere grote (ruimtelijke) o...
Read More