Park 21

Park 21


  
Lees meer »

Bevordering van de grondmobiliteit in het Groene Hart

Verkennend onderzoek naar de problematiek, de oplossingsrichtingen en verdere aanpak van de grondmobiliteit in het Groene Hart.     
Lees meer »

Toekomstvisie Recreatiegebied Hitland

Dit recreatiegebied is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw aangelegd, naar de toen geldende inzichten. Inmiddels zijn de behoeften van de recreanten gewijzigd en is het hoog gewaardeerde agrarisch middengebied minder vitaal, dan indertijd is voorzien.   
Lees meer »

Het Buijtenland van Rhoon

In het kader van dit PMR-project wordt circa 600 ha akkerbouwgebied getransformeerd in natuur- en recreatiegebied. De projectleiding streeft naar een betere afstemming tussen inrichters en beheerders in een vroeg stadium.   
Lees meer »

Iconen Groene Hart

Voor het Groene hart zijn een aantal Icoon-projecten benoemd, waarin met prioriteit gestreefd wordt naar realisatie.   
Lees meer »
Pagina 1 van 3Eerste   Vorige   [1]  2  3  Volgende   Laatste