X
Archive by tag: SchipholReturn
De ontwikkeling van PARK21 is een groots en complex transformatie-proces in het buitengebied van de Haarlemmermeer met een innoverende aanpak. Haarlemmer-meer, strategisch gelegen in de randstad, kent een grote ruimtelijke en economische dynamiek. Alle dorpen en wijken in de polder zijn fors uitgebreid, voorop de centrale kernen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Schiphol als logistiek knooppunt vormt de spil voor een concentratie van bedrijven. De Amsterdamse regio biedt een aantrekkelijk woonklimaat, ...
Read More
Wij hebben onderzoek verricht naar de uitvoering van het faunabeleid bij de diverse betrokken partijen: Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, LTO, Federatie Particu-lier Grondbezit, Natuurmonumenten, Provincie, et cetera. Het onderzoek heeft geleid tot meerdere aanpassingen zowel op organisatorisch gebied als ook in het beleid. Als vervolg op het onderzoek hebben wij enkele jaren het secretariaat van FBE NH mogen voeren. In die rol hebben wij nader inhoud gegeven aan de implementatie van he...
Read More
31 aug, 2010 | Schiphol, Vogels | Natuur |