X
Vanaf 2010 hebben wij voor de samenwerkende gemeenten Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht (en provincie) in stappen gewerkt aan een samenhangende strategische toekomstvisie voor de glastuinbouw in de Deltapoort, met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens zijn we jarenlang in een individueel gebiedsproces betrokken geweest bij de uitvoering van de sanering en herstructurering van het verspreid liggend glas. Dit heeft ook geleid tot de Handreiking ‘Ruimt...
Read More
Wij hebben de procesbegeleiding op ons genomen van de Nota Wervelender, waarin het beleid van de provincie inzake windmolens uiteengezet wordt. Doel van deze nota is een herziening en actualisatie van de huidige Nota Wervel. De Nota Wervelender bood zicht op locaties tot 1.000 MW in 2020.
Read More
In opdracht van het Rijk zijn 20 projecten verspreid over het gehele land van het project Mooi Nederland beschreven. Achterliggend doel was van elkaar te leren en niet overal het wiel uit te vinden. Mede op basis van dit voorbeeldenboek, zijn vervolgbijeenkomsten met betrokkenen belegd. Doel: hoe pak je het saneren van glas op? Wat werkt wel en wat niet. Zo leren we van elkaar en daar gaat het om.
Read More
In 2008 was geothermie nog onbekend. Wel was er bekend dat er perspectief was. Voor een relatief klein gebied in de driehoek Delft, Zoetermeer en Pijnacker zijn vrijwel gelijktijdig drie aanvragen voor de winning van aardwarmte ingediend. Wij hebben vanuit de verschillende belangen het proces begeleid om te komen tot afspraken zodat we allen naar de warmte konden gaan boren. We begaven ons allen op het vlak van onbekende materie en dat maakte het spannend. Twee tuinders hebben direct doorgepakt ...
Read More
03 sep, 2008 | Geothermie, Warmtenetwerk | Duurzaamheid |
Wij hebben voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp een Plan van Aanpak opgesteld naar de haalbaarheid van de levering van duurzaam geoogste kaswarmte aan een nieuwbouwwijk voor ca. 350 woningen. In samenwerking met Tomatenkwekerij Gebroeders Duijvestijn is in 2008-2010 een onderzoek verricht. Daarmee was dit een project waar we ver vooruit liepen op de energietransitie. Door de crisisjaren is de woningbouw destijds niet doorgezet. Anno 2018 is het plan alsnog opgepakt en komt het er hoogstwaarschijn...
Read More
Wij hebben het ruimtelijke ontwikkelingstraject voor de ontwikkeling van het tuin-bouwherstructuringsgebied Trappenberg-Kloosterschuur begeleid. Dit in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Wij hebben een offensieve aanpak opgesteld in samenspraak met overheden en brancheorganisaties. In een politiek en bestuurlijk lastige situatie is uiteindelijk, in kleine stappen, een gedragen visie neergelegd. Zowaar geen eenvoudige opgave.
Read More
Voor de Provincie Overijssel hebben wij het rapport “Vervolgonderzoek uitbreidingsruimte glastuinbouw Overijssel” opgesteld. Hierin hebben wij onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie en haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuwe locatie voor de uitbreidingsbehoefte van de glastuinbouw in Overijssel, en specifiek de Koekoekspolder.
Read More
03 sep, 2007 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Sinds 2000 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Regeling ruimte voor ruimte in Zuid-Holland. De zelf ontwikkelde individuele gebiedsgerichte proces-aanpak heeft geleid tot vele maatwerkafspraken tussen tuinders en gemeenten. In Pijnacker-Nootdorp hebben we in de diverse trajecten totaal voor circa 35 hectare verspreid glas afspraken gemaakt tussen de tuinders en de gemeente. En dat is nu te zien. De ruimtelijke kwaliteit van de gebieden is enorm opgeknapt. Voor zijn persoo...
Read More
In opdracht van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg hebben wij het proces begeleid dat leidde tot het Pact van Duivenvoorde. Dit Pact had tot doel het openhouden van het landschap en het verder ontwikkelen van natuur en landschap in het buitengebied van de drie gemeenten. Wij hebben nog een aantal jaren na het sluiten van het Pact het uitvoeringsprogramma begeleid. Hoe mooi is het om bij het bedenken en uitvoeren van werkzaamheden betrokken te zijn. Dan zie je ook result...
Read More
Glastuinbouwgebieden zijn veelal alleen op productie gericht. Wij hebben de uitgang geformuleerd om tot andere glastuinbouw te komen. Wij verzorgden de procescoör-dinatie voor de ontwikkeling van een nieuwe glastuinbouwontwikkeling in de Zuid-plaspolder. Doel: inhoud geven aan het streven naar symbiose tussen glas en stad. Een vernieuwend concept waarbij wij samenwerkten en verbinding hebben gelegd met andere disciplines die tot voor kort nog niet met de innovatieve glastuinbouwsector beken...
Read More